สักยันต์ มหายันต์ อาจารย์ ไพโรจน์ รื่นวิชา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันต์มหารวย มหายันต์ เขียนตามวัน เดือน ปีเกิดเฉพาะบุคคล อักขระเลขยันต์ มหายันต์รวย ปรับธาตุ เสริมดวง ด้านการงาน ตำราโบราณสาย พระอาจารย์ธรรมโชติ ยันต์ทุกใบท่านเขียนให้ตามดวงวันเกิดเฉพาะบุคคล

มหายันต์รวย อาจารย์ ไพโรจน์ รื่นวิชา

มหายันต์รวยสิบทิศ (โดย อาจารย์ ดร. ไพโรจน์ รื่นวิชา)

เปิดรับบูชาและให้คำแนะนำ

อาจารย์ ปู (อ.ฐิติพรรณ ลักษณสมพงศ์)

Tel: 092-989-9599, 083-989-9599, 02-591-9965                                      

Line ID: pu1465 (มหายันต์รวย อาจารย์ ไพโรจน์ รื่นวิชา)

 
 
 
 
Visitors: 12,549