ร่วมทำบุญกับ อาจารย์ ไพโรจน์

ร่วมบุญสร้างโบสถ์ วัดคำชะโนด อุบลราชธานี

เขียนยันต์ บูชาวัตถุมงคล ร่วมบุญใหญ่ กับท่าน อาจารย์ ไพโรจน์ รื่นวิชา รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมบุญสร้างโบสถ์ วัดคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และ นำไปใช้ทำสาธารณะประโยชน์ เช่น มอบทุนการศึกษา ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน ห่างไกล มอบสิ่งของช่วยเหลือในโอกาส ต่างๆ เป็นต้นVisitors: 12,549